Lesopdracht cursus

Lesopdracht Webinar

Beschikbare cursusdatums

Speciaal voor de uurroostermakers die de lessen van Lesopdracht naar untis mogen overhevelen hebben we een webinar

U wordt snel op de hoogte gebracht van alleen die zaken die u als uurroostermaker moet weten.

Let op: deze cursus wordt maar éénmaal ingericht!

de volgende onderwerpen komen aan bod:
* vanuit Lesopdracht naar untis
* 1 school / afdeling of meerdere scholen naar één untis bestand
* initiële export
* export basisgegevens
* X kolom resetten
* Y kolom
* export na aanpassing +. controle hoogste lesnummer in untis
* wie heeft aanpassingen gedaan > rapportage
* lokalen invullen
* verschil lokaal > vaklokaal
* randvoorwaarden opgeven
Tijd
Deze cursus duurt van 9.30 tot 11.00. Een half uur voor de cursus is het lokaal geopend.