Geel, rood of groen

Van Geel naar Groen van geel naar Rood? Het plan houdt concreet rekening met verschillende ‘pandemieniveaus’, met meer of minder verspreiding van het coronavirus. In deze cursus bereiden we uw lesrooster voor op deze 3 mogelijkheden.

We moeten kunnen schakelen tussen verschillende fases zonder dat we telkens moeten improviseren over wat er nodig is.

Beschikbare cursusdatums

 Aan elk niveau zijn concrete maatregelen gekoppeld over onder meer het aantal leerlingen dat tegelijk op school zit, het aantal dagen op school, afstandsonderwijs, groepsactiviteiten, speelplaatsregels, mondmaskers, social distancing, verluchting, extra beschermingsmateriaal, inschrijvingen, stages, examens, ...

In niveau Groen is het risico op besmetting zo goed als onbestaand, in niveau Geel is het risico laag, in niveau Oranje is het risico matig en in niveau Rood is het risico hoog. Zonder nieuwe escalatie van het virus zouden de scholen op 1 september 2020 starten in niveau Geel. Vanaf niveau Geel maakt elke school een lokale risicoanalyse, op grond waarvan wordt vastgelegd onder welke voorwaarden ze geheel of gedeeltelijk kan functioneren.

Normaal maakt u 1 lesrooster, de groene alles gaat gewoon door. Maar vanaf 1 september zal het geel zijn bijvoorbeeld de woensdag geen les, of erger nog de rode variant.

In deze cursus proberen we uw groene variant zo te maken dat u naadloos kunt schakelen van groen naar geel of geel naar groen. Tot slot maken we nog een rode variant, zodat als die situatie zich voordoet u ook dat plan klaar heeft liggen. 
Tijd
Deze cursus duurt van 9.30 tot 15.30. Een half uur voor de cursus is het lokaal geopend.