Optie cursussen

Afdelingsrooster

als de school groot geworden is!! 

Beschikbare cursusdatums

Afdelingsrooster
Grote instellingen, die uit meerdere afdelingen bestaan, of die ten gevolge van hun omvang in meer afdelingen verdeeld moeten worden, maken en wijzigen vaak het rooster met meerdere personen. Het doel is om een optimaal rooster te verkrijgen voor alle gemeenschappelijke onderdelen, zoals leraren en lokalen.
Hierdoor ontstaat de behoefte aan mogelijkheden om roostergegevens over meerdere afdelingen uit te splitsen en om de onafhankelijk van elkaar bewerkte roostergegevens tot één algemeen rooster samen te voegen. Indien er met meerdere uurroostermakers aan 1 bestand gewerkt moet worden is de optie Afdelingsrooster de oplossing. Gedurende een halve dag worden alle mogelijkheden en valkuilen doorgenomen, waarna u in staat bent deelroosters feilloos aan elkaar te plakken.
Trainingsduur en lestijden
1/2 dag. Onder cursusdata ziet u of deze opleiding ingelegd is in de voormiddag of in de namiddag.
De voormiddagsessie duurt van 9.30 uur tot 12.00 uur. Vanaf 9.00 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee. De namiddagsessie duurt van 13.00 uur tot 15.30 uur. 

Gewenste vooropleiding en voorkennis
Roostermakers die de Basiscursus gevolgd hebben, of deze kennis verworven hebben op andere manier. Enige praktijkervaring met Untis, inzicht in roosteringsproblematiek en ervaring met Microsoft Windows is vereist.


Kosten 
€ 260,00 per persoon (vrijstelling van BTW volgens art. 44, § 2, 4° van het BTW-wetboek). Inclusief geheel verzorgde lunch, trainingsmateriaal en certificaat. Tweede cursist van dezelfde school, die pc deelt aan de halve prijs.
Tijd
Deze cursus duurt van 9:30 tot 15:30. Een half uur voor de cursus is het lokaal geopend.